Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc của giáo dục giới tính

Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc của giáo dục giới tính

1. Các yêu cầu cơ bản của giáo dục giới tính

– Yêu cầu về lứa tuổi: phải căn cứ vào lứa tuổi để có những biện pháp tác động thích hợp, có mục tiêu và nội dung tri thức khác nhau

– Tính liên tục: Tính liên tục ở đây là những hệ thống mang tính liên thông với nhau. Mỗi hệ thống được các em đón nhận để chuẩn bị khả năng tư duy tốt hơn cao hơn.

– Tính logic: Tính logic đảm bảo cho sự phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từchỗ chưa toàn diện đến chỗ toàn diện hơn.

– Quan điểm toàn diện: Đảm bảo khả năng phát huy mọi mặt tư duy của con người.

Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc của giáo dục giới tính
Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc của giáo dục giới tính

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

2. Những nguyên tắc của giáo dục giới tính

Việc giáo dục giới tính cho thanh niên học sinh là vấn đề quan trọng, cần thiết, tuy nhiên cũng là một lĩnh vực phức tạp và tế nhị. Vì vậy, ngoài việc phải đảm bảo những nguyên tắc chung như: tính khoa học, tính giáo dục, tính thực tiễn… như các môn học khác, cần phải chú ý thêm những vấn đề sau đây:

– Giáo dục giới tính phải gắn liền với giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, hình thành thế giới quan khoa học. Giáo dục giới tính phải gắn liền với việc giáo dục và hình thành nếp sống sinh hoạt lành mạnh, lối sống văn hoá văn minh. Cần phải xác định rằng, đó là một trong những mục tiêu cơ bản của giáo dục giới tính.

– Giáo dục giới tính phải được thực hiện một cách toàn diện cả về sinh lí giới tính, tâm lí giới tính, thẩm mĩ giới tính, xã hội giới tính. Không nên chỉ tập trung vào những vấn đề sinh lí tính dục mà coi nhẹ các vấn đề tâm lí xã hội giới tính.

– Phải kết hợp việc giảng dạy tri thức khoa học với việc hình thành thái độ đúng đắn. Khi giảng dạy những “vấn đề nhạy cảm”, không nên chỉ tập trung mô tả các sự kiện, hiện tượng một cách “trần trụi”, “sống sượng”, mà cần chú ý kết hợp với việc hình thành ý thức đạo đức, phê phán những biểu hiện sai trái.

– Phải kết hợp việc truyền thụ những tri thức lí luận với những kiến thức thực tiễn nhất là những vấn đề thực tiễn trong đời sống sinh hoạt của thanh niên, học sinh.

– Giáo dục giới tính phải được thực hiện một cách phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi, của lớp học, của yêu cầu giáo dục đặc trưng thích hợp với đối tượng, phải phù hợp với phong tục tập quán của từng vùng, từng địa phương.

3. Tổ chức hoạt động giáo dục giới tính ở nhà trường bậc trung học cơ sở

Vấn đề giáo dục đời sống gia đình và giới tính cho học sinh là một vấn đề mới ở nước ta. Trong quá trình tiến hành thực nghiệm cũng như trong quá trình nghiên cứu và xây dựng chương trình giáo dục này, có nhiều vấn đề đang được các nhà  nghiên cứu quan tâm: Nên dạy những gì cho học sinh và sẽ dạy chương trình này cho học sinh như thế nào. Từ đó có một loạt vấn đề được đặt ra:

-Trong nhiều vấn đề phong phú của nội dung giáo dục đời sống gia đình và giới tính mà các nước đang áp dụng, chúng ta lựa chọn những vấn đề nào để dạy cho học sinh phổ thông Việt Nam? -Nên dạy cho học sinh từ lớp nào?

-Nên dạy lồng ghép vào các môn học có liên quan hay dạy thành một môn riêng. Ban chỉ đạo đề án VIE/88/P09 Cụm các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành một cuộc điều tra thăm dò ý kiến của giáo viên và học sinh về những vấn đề trên, để thực hiện có hiệu quả hơn những nhiệm vụ của đề án do Ban Chủ nhiệm đề án Trung ương trao cho Ban Chỉ đạo sau khi điều tra đã kết luận như sau:

– Việc giảng dạy chương trình giáo dục đời sống gia đình và giới tính là cần thiết và có thể tiến hành sớm trong tình hình hiện nay.

– Trước mắt, đối với một số bài, có thể dạy lồng ghép vào các môn có liên quan như: Sinh học, Giáo dục công dân… Tuy nhiên có thể nghiên cứu để dạy thành một môn riêng biệt. Thực tế, một số bài, rất khó ghép vào một môn nào như các bài: tình yêu, hôn nhân,…

– Có thể dạy nội dung chương trình Giáo dục đời sống gia đình và Giới tính trong chính khoá và trong hoạt động ngoại khoá. Đây là những kiến thức quan trọng, cần thiết cho học sinh.

– Có thể dạy cho học sinh phổ thông từ trung học cơ sở trở lên. Việc giảng dạy này vừa xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí của các em, vừa xuất phát từ thực tế giáo dục và thực tế đời sống học sinh mà các thầy cô giáo đã phát hiện được.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Nhiệm vụ của giáo dục giới tính ở trường phổ thông

Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học

Các yêu cầu cơ bản và nguyên tắc của giáo dục giới tính

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *